...

Go4Panda nudi pametne storitve

Vas zanima internet stvari (IoT), nasvet z IT področja ali svetovanje pri pripravi Notranjih pravil?
Preberite več

Notranja pravila

Elektronski dokumenti in e-procesi so del vsakdana vseh organizacij. Poleg prednosti z vidika pohitritve poslovanja, delo z e-dokumenti zahteva tudi zakonodaja. Največja tovrstna zahteva se je zgodila z uvedbo obveznega pošiljanja e-računov vsem proračunskim porabnikom.

E-poslovanje pa poleg prednosti, prinaša tudi nevarnosti oz. izzive:

  • Vprašanje varnosti elektronskih dokumentov (dostopnost, razkritje, zaščita osebnih podatkov,…).
  • Različni postopki obvladovanja fizičnih in e-dokumentov (certifikacija skenerja in ostale opreme, postopki skeniranja, usposobljenost zaposlenih za skeniranje, zajem podatkov in skrb za e-hrambo).
  • Pravna veljavnost elektronskih dokumentov.
  • Ustreznost in vzdrževanje infrastrukture (skenerji, strežniki, …).
  • Dolgoročno ohranjanje in zaščita dokumentov v e-obliki.

S sprejetjem Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14), na kratko ZVDAGA-A, postanejo tudi e-dokumenti pravno veljavni in kot taki veljavni tudi na sodišču, vendar pod pogojem, da so postopki pretvorbe in hrambe izvedeni skladno z zahtevami zakonodaje. Organizacije naj bi pripravile t.i. Notranja pravila, ki predstavljajo temeljna navodila, kako z e dokumenti ravnati: od sprejema fizičnega ali e-dokumenta, zajema metapodatkov, pretvorbe, uporabe do zakonsko skladne, dolgoročne e-hrambe ali uničenja gradiva.

Če želite vam lahko pripravimo ponudbo. Potrebujemo le nekaj informacij o vašem ravnanju z e-dokumenti